domovprogramreceptitrgovinadonacije

Info

ZC Zarja je zavod, v katerem se zaposlujejo invalidi izključno na zaščitenih delovnih mestih, ki se glede na svojo invalidnost, delovno zmožnost in glede na zdravstveno stanje/omejitve ne morejo zaposliti pod enakimi pogoji kot drugi (zaradi svoje invalidnosti dosegajo od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov). Zaposlitveni center posluje po načelih, po katerih poslujejo drugi gospodarski subjekti upoštevajoč Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Zaposlitveni center tako zagotavlja programe, ki vsem zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja ter delovne pogoje, ki ustrezajo predpisom, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, delovna mesta prilagojena delovnim zmožnostim in njihovi invalidnosti.