domovprogramreceptitrgovinadonacije

Zgodovina

Prva dejavnost zaposlitvenega centra Zarja je bila pridelava in predelava gob šitake. Ideja o gojenju gob izvira iz leta 2006, ko se je v okviru socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji želelo koristno uporabiti kletne prostore Centra Zarja. Po prvih poskusih gojenja različnih gob, je padla odločitev, da se specializiramo na gobe šitake. V tistem času je bila to še precej neznana goba, ki je zaradi koristnih vsebnosti in majhne ponudbe v Sloveniji obetala poslovno priložnost.
Dejavnost se je nato razvijala in leta 2009 je bil tudi s pomočjo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, ustanovljen Zaposlitveni center. Sprva je bilo na zaščitenih delovnih mestih zaposlenih 6 oseb, ki so skrbeli za vzgojo in predelavo gob šitake.

V prvem letu formalnega delovanja zaposlitvenega centra smo torej izvajali dejavnosti:
1.    Pridelava eko gob šitake (iz kupljenih substratov)
2.    Prehrambeni program (pakiranje in trženje svežih gob, izdelava suhih mešanic ter sveže pripravljena delikatesna živila, prodaja v trgovini na centralni tržnici, stojnice, sejmi…
3.    Urejanje okolice Zavoda Zarja.

Do konca leta 2010 smo ustvarili lastno blagovno znamko »Zakladi zdravja« za prehrambene proizvode, katero smo v začetku leta 2010 tudi registrirali pri Uradu RS za intelektualno lastnino.

V letu 2010 in 2011 je bilo izvedeno tudi nekaj kadrovskih in organizacijskih sprememb, z namenom pospeševanja prodaje, racionalizacije dela in zaradi potreb po nadaljnjem razvoju.

Tako smo z januarjem 2011 zaprli trgovino na centralni tržnici in prenehati izdelovati delikatesne sveže izdelke. Razvoj smo usmerili v širjenje kapacitet za gojenje gob (nove gojilnice) ter v razvoj »suhega programa«, to je ponudbe predpripravljenih mešanic.

V letu 2011 smo:
vzpostavili pogoje za samostojno izdelavo substratov  - pridobili sterilizator, ga ustrezno servisirali, atestirali, pridobili vsa ustrezna dovoljenja za varno delo, izdelali hepa sterilno komoro za cepljenje micelija v substrate, ter na novo pozidali in preuredili nekatere prostore- za potrebe izdelave mešanic za substrate, laboratorij za sterilizacijo ter cepljenje, zorilnico in dodatne gojilnice. 

Vzpostavili program montažnih del.  Vzpostaviti je bilo potrebno sistem skladiščenja, vodenja zalog, načina naročanja, kontrole in zagotavljanja kakovosti ter usposobiti nove osebe za potrebe programa.

Odprli smo dodatno lokacijo. Zaradi uvajanja nove dejavnosti in želje po razvoju smo iskali možnosti pridobitve novih prostorov. V prostore na Kunaverjevi 14 smo se naselili s 1.2.2011.  

začeli smo izvajati storitev prevozov za druge – v mesecu januarju 2011 smo pridobili licenco za izvajanje potniških prevozov, zaposlili šoferja, kupili ustrezno vozilo in začeli izvajati storitev.

Na novo zaposlili 10 oseb na zaščitena delovna mesta

V mesecu aprilu 2011 smo začeli z razvojem darilnega programa. Usmerili smo se predvsem na spominke Slovenije in Ljubljane, ter na izdelavo izdelkov iz keramike (od vrčev, skodelic, vaz, do umetniških izdelkov). Glede na želje naročnikov izdelujemo tudi druge darilne ali promocijske izdelke po naročilu.

V mesecu novembru 2011 začeli izvajati socialno storitev »pomoči in družabništva« v stanovanjskih skupinah – eno delovno mesto.

V letu 2012 smo:

- vzpostavili novo delovno mesto za čistilca prostorov za zunanjega naročnika
- vzpostavili dodatni dve delovni mesti za pomoč in družabništvo v stanovanjskih skupinah, 
- širili program montažnih del in začeli z vzpostavljanjem dodatne proizvodnje za nove naročnike, na novi lokaciji.